Artist of the month June 2024: Elin Crowley

Mae @elincrowleyprint yn artist o Fachynlleth sy’n creu gwaith argraffu yn defnyddio arddull Collagraph a Leino.  Mae’r gwaith yn deillio o’i gwerthfawrogiad o’r ffordd o fyw yng nghefn gwlad, traddodiadau, iaith, diwylliant Cymreig a phrydferthwch y tirwedd o’i chwmpas, sy’n rhan anatod o’i bywyd.

—-

Elin is an artist from Machynlleth who makes prints using Collograph and Linocut. The work derives from her appreciation of the rural way of life, traditions, the Welsh language, Welsh culture and the beauty of the landscape surrounding her which is an integral part of her life.